PROFESYONEL BİNA / APARTMAN / SİTE YÖNETİCİLİĞİ

Site Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları, Temsilciler Kurulu vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik -idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

Site Yönetimlerinin amacı; tanımlı site alanının daha temiz, daha bakımlı, daha güvenli, sakinlerin kendini özel hissedebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturarak, sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırmaktır.

Bu amaca ulaşmak için, güçlü mali-etkin hukuki-verimli idari ve mozaik bir sosyal yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; yine dört temel hizmet olan güvenlik-temizlik-bakım-idari organizasyonu profesyonel iş akışı ve işleyişi istikametinde kübik bir operasyon tasarlanmalı, uygulanıp, geri bildirimlerle güncellenmelidir.

Böyle bir operasyonu kapalı sistem, tek-kendi örnekli yönetim çabasından ziyade bir çok sitede yaptığı danışmanlık ve akademik süreçleri yönetmişlikten dolayı büyük tecrübe ve vizyona sahip YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMET desteği ile karşılamak daha akıllıca olmaktadır.

BLUESİSTEM SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ ÇABASININ KATMA DEĞERİ

Konut siteleri ticari kaygısız, ancak sınırlı kaynaklı tüzel kişiliği olmayan bir hizmet organizasyonudur. Sınırlı kaynakların verimli kullanılması ancak yüksek yönetim becerileri ile mümkündür. Mevzuat gereğince seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarındaki malikler profesyonel oldukları işlerin yanında, bir de site yönetiminin rutin olmayan sürecine katılarak kendilerine tanımsız bir yük almakta, seçim sonrasındaki uzun oryantasyonu dolayısı ile zaman kaybedilmekte , emekli olan kurul üyeleri ise , maliklik özelliklerinden dolayı komşuları ile karşı karşıya gelmektedir.

Oysa , Yönetim Kurulları idari değil, stratejik yönetsellik makamlarıdır. 634 sayılı KMK ve Yönetim Planı, yönetim usul ve esaslarını yeterince detayda tanımlamıştır. Bundan sonrası operasyonel tecrübe ve akademik sistematiğe sahip bir yönetim becerisi ile " daha temiz-daha bakımlı-daha güvenli - sakinlerin kendilerini daha özel hissedebileceği bir yaşam atmosferi oluşturarak , mevcut sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırmaya" yönelik uygulamalar olmalıdır. Site yönetimleri kendi lokal tecrübeleri ve yalnızca kendi alanında sorumluluktan dolayı zamanla mekan - rutin operasyon körlüğüne yakalanabilir. İşte bu lokallik içinde deneme-yanılma kısır döngüsü büyük tehlike olmaya başlar. BlueSistem Site Yönetim Hizmetleri, resmi mevzuat (hukuki-mali) dahilinde , komşuluk hukuku içinde güvenli-temiz-bakımlı , sakinlerin kendilerini özel hissedebileceği bir atmosfer oluşturarak huzurlu ve hukuksal yaşam alanları oluşturarak, insanımıza ve tesislerimize katma değerler sağlar.

SGM Özel Güvenlik Blue Sistem Pendik Medya